Identity.
Visionary
thinking.

filozofia.

Spoločnosť vion GmbH vidí svoje poslanie v poskytovaní potrebných rámcových podmienok samostatným obchodným partnerom, v ich neustálom prispôsobovaní a rozvíjaní, aby klienti mali neustále k dispozícii najlepšie možné poradenstvo a optimálny výber produktov.

Aby spoločnosť mohla túto svoju úlohu čo najlepšie realizovať, musí si byť vedomá svojej identity a hodnôt v plnom rozsahu. A tiež trvalo fungovať podľa nich do najmenších detailov. Veď práve kombinácia firemných hodnôt je to, čo spoločnosti vion prepožičiava jej jedinečný a nezameniteľný profil.

Hodnoty, ktoré utvára spoločnosť vion, určujú každodennú prácu vo firme a ovplyvňujú vzájomný styk a kontakt s verejnosťou či obchodnými partnermi. Nositeľom týchto hodnôt nie je len samotná firma, ale aj zamestnanci a obchodní partneri. Veríme, že ak budú tieto hodnoty zastupované homogénne a autenticky, stanú sa trvalými.

priekopnícky duch & ciele

Len ten, kto má víziu a jasný cieľ pred očami, môže začať mimoriadne zmeny. Rozpoznali sme, čo klienti naozaj dlhodobo potrebujú, zaviedli nové formy investícií a úspešne ich uviedli na trh. Odvtedy kráčame po tejto úspešnej ceste a okrem Rakúska pôsobíme aj v Českej republike a na Slovensku.

kvalita & kompetencie

Akceptujeme svoju zodpovednosť voči klientom i spoločnosti. Dobre poznáme svoje kompetencie a priebežne rozširujeme svoje know-how bez toho, aby sme sa vzdialili od svojej hlavnej línie podnikania. To všetko uskutočňujeme v súlade s najvyššou kvalitou služieb a produktov i najvyššou možnou mierou transparentnosti.

zodpovednosť & vedenie

Máme jasné ciele a svoju zodpovednosť vnímame nielen voči klientom, ale aj voči zamestnancom a samostatným obchodným partnerom. Je pre nás veľmi dôležité umožniť svojim zamestnancom a obchodným partnerom rozvoj svojho potenciálu, zameraného na tímovú prácu a výkonnosť.

stabilita.
Konštantnosti a stabilite v myslení a hospodáreniu zameranému na udržateľný rozvoj vždy dávame prednosť pred rýchlymi trendmi. Iba zdravá firma je totiž schopná dlhodobo existovať a konštantne sa rozvíjať.
transparentnosť.
Nemáme nijaké tajomstvá. Transparentnosť nákladov je pre nás prioritou, naši klienti presne vedia, za čo platia. Takisto v kariére stoja v popredí férovosť a jasné pravidlá. Každý, kto sa rozhodne ísť touto cestou, má rovnaké podmienky a šance.
európska kariéra.
Sme pripravení poskytovať viac ako ostatní. Sme si vedomí, že pre veľké ciele treba opustiť pohodlie komfortu a na ceste k úspechu vyvinúť osobitné úsilie. Naši samostatní obchodní partneri môžu vo všetkých krajinách, kde naša spoločnosť pôsobí, rozvinúť vlastnú férovú a transparentnú obchodnú činnosť na nadnárodnej úrovni.
tímová práca.
Naši poradcovia, zamestnanci a firma vion: každý prispieva vlastným spôsobom k úspechu a zohráva dôležitú úlohu v tomto spoločnom kolobehu, lebo jeden bez druhého nič neznamenáme. Navzájom si preto jeden druhého vážime a pristupujeme k sebe navzájom ako rovný s rovným.
služby.
Záujmy klientov sú pre nás vždy prvoradé. Každý klient musí získať produkt vhodný z hľadiska investície aj investora. S prihliadnutím na konkrétne riešenia ponúkame klientom správne produkty, a umožňujeme im vybudovať si majetok, hoci majú iba priemerný zárobok.
starostlivosť.
Veľmi dôležitá je priebežná starostlivosť, ktorú venujeme klientom, lebo ich chceme dlhodobo pripútať k našej spoločnosti. Spolu s našimi samostatnými obchodnými partnermi sprevádzame svojich klientov rozličnými etapami ich života.
lojalita.
Naša firma je stelesnením priateľských vzťahov plných vzájomného rešpektu. Neoddeliteľnou súčasťou nášho života je lojalita, dôvera a otvorenosť, kladieme dôraz na rýchlosť v komunikácii. Vďaka tomu – i zásluhou našej vnútornej prepojenosti – sa nám bude dariť zabezpečovať našu úspešnosť aj v mnohých nasledujúcich generáciách.
osobnosť.
Prostredie našej spoločnosti poskytuje ľuďom možnosť vyspieť na skutočnú osobnosť. Môžu si osvojiť schopnosti, ktoré im umožnia viesť jednotlivcov i celé tímy. S každou ďalšou pozíciou na kariérnom rebríčku sa zvyšujú aj ich vlastné možnosti a stupeň finančnej slobody.
vzdelanie.
Veľký dôraz kladieme na profesijné vzdelávanie, jeho neprestajné dopĺňanie a na uznávané doklady o spôsobilosti našich samostatných obchodných partnerov. Iba tak totiž môžeme garantovať kvalitu služieb a každý klient tak môže získať svoj najvhodnejší produkt.

Mission Statement.

Zastupujeme privátny bankový koncept zameraný na budúcnosť. Svoje poslanie vidíme v poskytovaní centrálnej podpory obchodným partnerom, aby mohli poskytovať vhodné poradenstvo pre investorov zameriavajúcich sa na dlhodobé budovanie majetku. Ako špecialisti na investície ponúkame klientom individuálne riešenia a možnosti investícií na mieru.

Vzťahy budujeme v súlade so zodpovednosťou a transparentnosťou, ktoré sú pre nás vždy prioritné. Zameriavame sa na kvalitné vzdelávanie a na neustály výber a optimalizáciu produktov a portfólií. Všetko je nutné spojiť do zodpovedajúceho komplexného konceptu orientovaného na zákazníka, ktorý nesmie podliehať žiadnym kompromisom.

Spoločnosť vion je aktívna v Rakúsku, naši samostatní obchodní partneri pôsobia pod menom zastrešujúceho ručiteľa Partnerbank AG navyše aj v Českej republike, na Slovensku a vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí Partnerbank AG.