Career.
Visionary
thinking.

kariéra.

Kariéra vo finančnej brandži je veľkou výzvou, ktorú je možné zvládnuť so správnymi vedomosťami a nasadením. Dôležitým stavebným kameňom úspechu je fundované a kvalitné vzdelanie pre majetkového poradcu, ktoré musí absolvovať každý samostatný obchodný poradca.

V tak náročnom odbore, ako je poskytovanie finančných služieb, sú veľmi dôležité fundované a aktuálne vedomosti. Preto kladieme dôraz na neustále ďalšie vzdelávanie obchodných partnerov a vedúcich pracovníkov, aby naši klienti vždy dostali čo najvhodnejší produkt.

Vzdelanie na samostatného majetkového poradcu prebieha okrem iného v úzkej spolupráci s ekonomickou univerzitou Vysokej školy finančnej a správnej v Prahe (VŠFS), ktorá poskytuje skúšky odbornej spôsobilosti na finančnom trhu. VŠFS je druhá univerzita v ČR, ktorá vlastní licenciu od ČNB a je oprávnená poskytovať túto skúšku. V časoch neustále sa meniaceho ekonomického prostredia a legislatívneho rámca je vzdelávanie nevyhnutnou súčasťou na zabezpečenie perspektívnej budúcnosti a trvalého rozvoja.

Step 1
návšteva základného seminára

Základný seminár je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o kariéru v spoločnosti vion a o profesiu majetkového poradcu. Cieľom tohto dvojdňového školenia je priblížiť okruh produktov i najdôležitejšie know-how o našej firme.

Step 2
vzdelanie na majetkového poradcu

Vzdelanie na samostatného majetkového poradcu je porovnateľné s majstrovským osvedčením finančného odboru. Toto vzdelanie je poskytované v úzkej spolupráci s ekonomickou univerzitou Vysokej školy finančnej a správnej v Prahe (VŠFS). Týmto vzdelaním je zabezpečené, že naši obchodní partneri budú disponovať správnym know-how a klientom bude vždy poskytnuté profesionálne poradenstvo.

Step 3
vykonávanie profesie

Po úspešne ukončenom vzdelaní a skúške na samostatného majetkového poradcu sú všetky formy tejto profesie otvorené. Naši obchodní partneri sú však aj naďalej viazaní neustále sa vzdelávať po odbornej i osobnej stránke.

Be part of it.
Tu môžete zaslať svoje podklady uchádzača
Mehr lesen

Mission Statement.

Zastupujeme privátny bankový koncept zameraný na budúcnosť. Svoje poslanie vidíme v poskytovaní centrálnej podpory obchodným partnerom, aby mohli poskytovať vhodné poradenstvo pre investorov zameriavajúcich sa na dlhodobé budovanie majetku. Ako špecialisti na investície ponúkame klientom individuálne riešenia a možnosti investícií na mieru.

Vzťahy budujeme v súlade so zodpovednosťou a transparentnosťou, ktoré sú pre nás vždy prioritné. Zameriavame sa na kvalitné vzdelávanie a na neustály výber a optimalizáciu produktov a portfólií. Všetko je nutné spojiť do zodpovedajúceho komplexného konceptu orientovaného na zákazníka, ktorý nesmie podliehať žiadnym kompromisom.

Spoločnosť vion je aktívna v Rakúsku, naši samostatní obchodní partneri pôsobia pod menom zastrešujúceho ručiteľa Partnerbank AG navyše aj v Českej republike, na Slovensku a vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí Partnerbank AG.