vion.

visionary

thinking.

spoločnosť.

Spoločnosť vion – vision one invest – poskytuje spolu so svojimi obchodnými partnermi podporu ľuďom vo finančných otázkach v mnohých krajinách Európy.

Spoločnosť vion GmbH pôsobí v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku. Medzi kľúčové kompetencie spoločnosti patrí majetkové poradenstvo, majetková správa, investície do drahých kovov a financovania.

Filozofia a vízia spoločnosti prispieva podstatnou mierou k rozpoznávaniu procesov zmien a zabezpečuje tak potrebné kroky pre utváranie perspektívnej budúcnosti. To všetko bez ohľadu na zmeny, ktorými prechádzajú medzinárodné trhy.

Obchodní partneri musia absolvovať zaškolenie na majetkových poradcov a ďalej prechádzajú viacúrovňovým systémom priebežného vzdelávania. Obchodní partneri poskytujú investorom poradenstvo zamerané na najvhodnejšie investičné riešenie vrátane výberu produktov. Následne sprevádzajú klientov prostredníctvom osobných poradenských rozhovorov počas ich dlhodobého budovania majetku.

Napriek vzrastajúcej globalizácii sa sídlo firmy nachádza v rakúskom Grazi – v meste, kde má spoločnosť hlboké korene.

Raz ročne organizuje spoločnosť vion medzinárodný kongres, kde sa stretávajú najdôležitejší činitelia a zástupcovia veľkých finančných spoločností.

management & tím.

mag. simona jakubcova bumberova
managing director
manuela dorn
managing director
birgit karl
office management
matthias wolfgruber
communications & events
klaus peternel
communications & events
Chceli by ste nás kontaktovať? Použite tento formulár!
Mehr lesen

Mission Statement.

Zastupujeme privátny bankový koncept zameraný na budúcnosť. Svoje poslanie vidíme v poskytovaní centrálnej podpory obchodným partnerom, aby mohli poskytovať vhodné poradenstvo pre investorov zameriavajúcich sa na dlhodobé budovanie majetku. Ako špecialisti na investície ponúkame klientom individuálne riešenia a možnosti investícií na mieru.

Vzťahy budujeme v súlade so zodpovednosťou a transparentnosťou, ktoré sú pre nás vždy prioritné. Zameriavame sa na kvalitné vzdelávanie a na neustály výber a optimalizáciu produktov a portfólií. Všetko je nutné spojiť do zodpovedajúceho komplexného konceptu orientovaného na zákazníka, ktorý nesmie podliehať žiadnym kompromisom.

Spoločnosť vion je aktívna v Rakúsku, naši samostatní obchodní partneri pôsobia pod menom zastrešujúceho ručiteľa Partnerbank AG navyše aj v Českej republike, na Slovensku a vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí Partnerbank AG.